Emiel Bakker in december editie van GrootSneek

In de december editie van GrootSneek staat het bijzondere verhaal van Emiel Bakker te lezen. De titel luidt: ‘van VBO’er elektronica tot echocardiografist, pacemaker technicus en eigenaar detacheringsbureau’. Hier alvast een sneak preview.

Emiel Bakker is 38 jaar, geboren in Drachten, in 1996 genaturaliseerd tot Sneker, getrouwd met Daniela Pasquon, vader van de bijna eenjarige Noor waarop beiden smoorverliefd zijn, echocardiografist, pacemaker en ICD technicus en oprichter/eigenaar van medisch detacheringsbureau Bass Heart for Solutions. Ziedaar het met zevenmijlslaarzen samengestelde CV van deze ondernemende Sneker. Die overigens, als de hazen iets anders hadden gelopen, net zo goed vandaag de dag aan de elektronica van uw cv-ketel had kunnen staan te knutselen.

Voordat we verder gaan, leg voor de duidelijkheid eerst eens uit in ‘Peppi en Kokki taal’ wat die medische termen betekenen. Emiel Bakker: “Een echocardiografist maakt beelden van het hart en beoordeelt aan de hand daarvan zelfstandig het mechanische deel van het hart; dus de aderen, de hartkamers, de pompfunctie, de kleppen, de bloedstroom enzovoorts. Bij het constateren van afwijkingen overlegt hij met de cardioloog over de te nemen actie(s). Tussen pacemakers en zogenaamde ICD’s zit een principieel verschil. Een pacemaker is bedoeld om te voorkomen dat iemands hartritme beneden een bepaalde minimumwaarde komt, terwijl een ICD (Implanteerbare Cardioverter Defibrillator), eigenlijk een onderhuids aangebrachte defibrillator is, die voorkomt dat het hart op hol slaat. De hartkamers trekken dan niet meer samen, waardoor de hersens geen zuurstof meer krijgen en de persoon in kwestie kan overlijden aan een hartstilstand.”

Lees het volledige artikel op de website van GrootSneek.